Touch Your Future
සිංහල English தமிழ் 

... :: නිතර අසන පැන(FAQ) :: ...

මම මගේ මුර පදය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

යාන්ත‍්‍රණයේ ඔබේ පැතිකඩ තීරය එබීමෙන් හෝ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ආයුබෝවන් : ,ඔබේ නම සම්බන්ධය එබීමෙන් ඔබේ පැතිකඩට යන්න.

 • පැතිකඩ විස්තර වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.
 • ඉන් පසු මුර පදය වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.
 • දැනට තිබෙන මුර පදය ටයිප් නරන්න.
 • ඉන් පසු ඔබේ නව මුර පදය ටයිප් නරන්න.
 • නැවතත් ඔබේ නව මුර පදය නැවත ටයිප් නරන්න.
 • අවසාන වශයෙන් මුර පදය වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.

+ -


මම මගේ පැතිකඩ පින්තුරය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද ?

යාන්ත‍්‍රණයේ ඔබේ පැතිකඩ තීරය එබීමෙන් හෝ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ආයුබෝවන් : , ඔබේ නම සම්බන්ධය එබීමෙන් ඔබේ පැතිකඩට යන්න.

 • පැතිකඩ විස්තර වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.
 • ඉන් පසු පැතිකඩ පින්තුරය වෙනස් කරන්න යන්න ඔබන්න.
 • පින්තුරයක් තෝරා ගන්න.
 • අවසාන වශයෙන් පැතිකඩ විස්තර වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.

+ -


ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානය ( ජා. වෘ. මා. උ. ම. )

ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානය නොමිලේ සහ ස්වාධීන පුහුණු පිළිබද තොරතුරු සහ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය මෙන් ම ඔබේ සුදුසුකම හා පළපුරුද්දට ගැළපෙන රැකියා ගැළපීම හා සේවා සපයයි.

අධ්‍යාපන හා පුහුණු පාඨමාලා පිළිබද ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය වු විට ඔබේ රැකියා දිශාව හෝ ඉගනීම් විකල්ප පිළිබද සැක ඇති විට හෝ ඔබ රැකියාව සැලසුම් කිරිමේදි හෝ  රැකියාව තීරණය කිරිමේදි ඔබට උදව් අවශ්‍ය වු විට වෙබ් අඩවියේ තිබෙන තොරතුරු සහ මෙවලම්වලට ප‍්‍රවේශ වීමෙන් පසු මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන නිළධාරින් කොළඹ 05 නාරාහේන්පිට "නිපුණතා පියස" ස්ථානයේ පිහිටි  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ සතියේ දින පහේම උදේ 8:30 සවස 4:15 දක්වා හමු විය හැක.

දුරකථන: 011-2081808

+ -


මම ජීව දත්ත සාරංශය සහ රැකියා අයදුම්පත් පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගත හැක්කේ කුමන මධ්‍යස්ථානයකින් ද ?

ඔබට ඔබේ සියලූ තොරතුරු ඇතුල් කර මාර්ග ගතව ලියාපදිංචි වී අපේ පරිගණක ගබඩාවේ ඔබේම පැතිකඩ නිර්මාණය කළ හැක. පසුව ඔබට ඔබේ ජීව දත්ත සාරංශය මුද්‍රණය කඵ හැකි පිටපතක් බවට නිර්මාණය කළ හැක. ඔබ මාර්ග ගත පහසුකම භාවිතා නොකරන්නේ නම් ඔබට භාෂා තුනෙන් ම දී ඇති උපදෙස් අනුව වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති අයදුම්පත මුද්‍රණය කර ගත හැක.

ලියාපදිංචි වු පසු ඔබේ අභිමතය පරිදි රැකියා සොයා ගැනීමට සහ ඔබේ ප‍්‍රයෝජන පෙන්වීමට හැකි වේ. එවිට අප සමග ලියාපදිංචි වී සිටින සේවා යෝජකයින්ට මෙම සටහන් පෙනන අතර වැඩි විස්තර සහ තෝරා ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය සදහා අපි ඔබට අමතන්නෙමු.

+ -


ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ අරමුණු මොනවාද ?

නිවැරදි සහ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සැපයුම තුළින් සාර්ථක වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා රැකියා විකල්ප ගවේෂණය කිරිම.

බුද්ධිමත් අරමුණු සැකසීමට අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයට කෙනෙකුගේ ස්වයං පරීක්ෂාකාරී බව, ස්වයං මෙහෙයවීම සහ ජීවන කුසලතා පෝෂණය කිරිමට සහ ඔවුන්ගේ අනාගත සේවා ස්ථානයට අගය එක් කිරිමට.

සියලූ වෘත්තීන්ගේ වටිනාකම සදහා අගය කිරිමකට මෙන්ම සමාජයේ යහපත් කි‍්‍රයාකාරිත්වයට ඔවුන් දායක වන ආකාරය ඉගැන්වීමට.

අපේ ශිෂ්‍යන් ධනාත්මක ලෙස  වැඩ ලෝකය තුළ නියැලීමට අවශ්‍ය නිපුණතා සහ උපක‍්‍රම වලින් සන්නද්ධ කිරිම.

මාර්ගගත රැකියා මුව දොරක් හරහා රැකියා සොයා ගැනීමට සහ ගැළපීමට.

+ -


ජාතික වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන උපායමාර්ග කුමක් ද ?

සියලූම මට්ටම්වල ශිෂ්‍යයන් සදහා අවශ්‍ය වන ඔවුන්ගේ අනාගත රැකියා පිළිබද පරීක්ෂාකාරිත්වය ගවේෂණය සහ සැලසුම් කිරිම සදහා හැකියාව ලබාදීමට අපි කැපවී සිටිමු. ශ‍්‍රි ලංකාවේ වෙනස්වන සංවර්ධන අවශ්‍යතා  සපුරාලීමට විවිධ මට්ටම්වල දී විවිධ යොමුවීම් මෙයට ඇතුළත් වේ.


     a.ප‍්‍රාථමික පාසැල් මට්ටමේදී පරික්ෂාකාරි බව

 • ලැදියාවන් හැකියාවන් සහ රැකියා අභිලාෂයන් පිළිබද දැනුම් තේරුම් සහිත වීම පරික්ෂාකාරි වීම
 • අන්‍යන්ට හා රැකියාවට තමන්ගේ සම්බන්ධය 
 • වටපිටාවේ ඇති වෘත්තීය කාර්යභාරවල මුලික අභිරුචි

     b.ද්විතික පාසැල් මට්ටමේ දී රැකියා ගවේෂණය

 • ශිෂ්‍යයන්ට තමුන් ගැන අවබෝධය දියුණු කර ගැනීමට සහ පාසල් අධ්‍යාපනය  විවිධ  අධ්‍යාපන සහ රැකියා මාර්ගවලට සම්බන්ධ කිරිමට
 • වැඩ ලෝකය ගවේෂණය කිරිම
 • අදාළ අධ්‍යයන පාඨමාලා පරික්ෂාකාරි බව 
 • වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය නිපුණතා ප‍්‍රයෝජන සහ අගයන් පරික්ෂාකාරි බව


     c.ඉහළ ද්විතික මට්ටමේ දී  රැකියා සැලසුම් කිරිම

 • අදාළ මුලාශ‍්‍ර වලින්  එකතු කරගත් තොරතුරු විශ්ලේෂණය කිරිමට සම්පුර්ණ අධ්‍යාපනික හා රැකියා තීරණ ගැනීමට ශිෂ්‍යයින්ට හැකියාව ලබා දීම
 • රැකියා ස්ව සංකල්පය පැහැදිලි කිරිම
 • තොරතුරු ඒකරාශි කිරිමේ නිපුණතා සංවර්ධනය කිරිම
 • තීරණ ගැනීමේ හැකියාවන් දියුණු කිරිම

+ -


මම මගේ පැතිකඩ දත්ත වෙනස් කරන්නේ කෙසේද ?

යාන්ත‍්‍රණයේ ඔබේ පැතිකඩ තීරය එබීමෙන් හෝ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ආයුබෝවන්: ,ඔබේ නම සම්බන්ධය එබීමෙන් ඔබේ පැතිකඩට යන්න.

 • පැතිකඩ විස්තර වෙනස් කරන්න බොත්තම ඔබන්න.
 • ඉන් පසු පැතිකඩ දත්ත වෙනස් කරන්න යන්න ඔබන්න.
 • දත්ත වෙනස් කරන්න.
 • විස්තර යාවත්කාලීන කරන්න බොත්තම ඔබන්න.

+ -


සේවායෝජකයෙකු මේ පද්ධතිය තුලින් ප‍්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

ඔබ සේවා යෝජිතයෙකු නියෝජනය කරන්නේ නම් ඔබේ සමාගමට අපේ වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ ලියාපදිංචි කළ හැක. ලියාපදිංචි වු පසු ඔබට අප දත්ත ගබඩාව විමසා සුදුසු අයදුම්කරුවන් තෝරා සම්මුඛ පරික්ෂණ සදහා කැදවීම සහ වැඩිදුර විස්තර සදහා අපට දැන්විය හැක.

+ -පරිශීලනයන් : 150509
Page Visits : 73484

කතු හිමිකම @ 2013 නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය . සියලු හිමිකම් ඇවිරිනි.
සම්මත අන්තර්ජාල සෙවුම් හරහා නැර්ඹිය හැක . සම්මතය 1024 * 768 .
නිමැවුම | ශාන් කරුණාරත්න | සජිත් රාජපක්ෂ | පවිත් ගුණතිලක | අසිත් එරංග අබේකෝන් NIBM වෙතින්
යාවත්කාලීන එස් එන් අමරසේකර NVTI වෙතින්